Om filmstudion

Om föreningen

LINDESBERGS FILMSTUDIO är en del av Sveriges Förenade Filmstudios. Grundupplägget i filmstudiorörelsen är film i föreningsform. Vår och höst väljer medlemmarna de filmer som sedan visas i Folkets Hus Bio i Lindesberg. Som medlem har man även möjlighet att delta i arrangemang såsom filmhelger, seminarier etc.

Filmstudion bildades våren 2013 och visar varje år 16 filmer. 

Om biografen

Byggnaden Folkets hus uppfördes 1922 av föreningen med samma namn. Föreningen – Folkets hus i Lindesberg bildades redan den 9 maj 1908 och hade sedan dess samlat intäkter från dans arrangemang i ”Folkets park”, just för att finansiera bygget. 

Diskussionerna om att bygga ett Folkets hus fortsatte under hela 1910 talet. Beslut i fråga togs inte förens den 2 november 1919, då man köpte en tomt i hörnet av Kristinavägen och Borgmästaregatan av byggmästaren L.E. Larsson, för 8.500kr.

En ritning i tre våningar uppgjordes av ingenjör G. Ställberg och byggnadsarbetet leddes av byggmästare Gustav Halvarsson.

Den officiella invigningen för huset skedde söndagen den 22 december 1922. Invigningstalet hölls av Magnus Sjölin, men verksamheten hade redan smygstartat och dagen innan framfördes den första teaterföreställningen: Hennes förflutna skrivet av W von Scholz, framfört av Allan Rydings teatersällskap.

Fastigheten inreddes med scen, läktare, loger, 455 sittplatser i en stor sal, en mindre B-sal med 125 sittplatser, tre expeditionslokaler, vaktmästarebostad med ett rum och kök, tre bostadslägenheter med två rum och kök och en lägenhet med ett rum och kök, samt en C-sal. Dekorationsmålningar utfördes av dekoratör M. Hallengren från Stockholm.

Den stora salen byggdes om 1939 för att bli en modern biografsalong med 448 resårstoppade fåtöljer, sluttande golv, plyschklädda väggar och tak samt modern ventilationsanläggning

Bild: Folkets hus år 1924 (Lindesbergs Kulturhistoriska Arkiv)

Styrelsen & kontakt

Här ser du vilka som är med i filmstudions styrelsen och hittar kontaktinformation.

Ordförande

Mats Ericsson,

, 073 843 8650

Kassör

Karin Blomqvist

Sekreterare

Lotta Eriksson

Ledamot

Urszula Drohomirecka

Ledamot

Johan Angelstam

Ledamot

Jessica Järlstam

Ledamot

Helena Blixt

Ledamot

Matilda Kanlén

Ledamot

Bengt Jacobsson